BETONGPOOL


  • bild1.jpg
  • bild2.jpg
  • bild3.jpg
  • bild4.jpg
  • bild5.jpg
  • bild6.jpg

Vi har under 25 år utvecklat våra pooler så att de kan anläggas i vilken miljö som helst. Våra fristående träpooler byggs upp från en gjuten betongplatta, och blir helt självbärande,vilket medför att inget återfyllnadsmaterial krävs runt poolstommen


Dessutom förkortas byggtiden väsentligt.  I den stabila poolkonstruktionen kan man med fördel fästa ett trädäck  eller montera automatiska överdrag. Vår poolkonstruktion är efterfrågad framförallt i miljöer där man inte kan gräva ned en pool, t.ex. bergstomter, sluttningstomter eller om man vill ansluta poolen till

Vår poolkonstruktion är efterfrågad framförallt i miljöer där man inte kan gräva ned en pool, t.ex. bergstomter, sluttningstomter eller om man vill ansluta poolen till altan/balkong som ligger ovan marknivå.


I sluttningstomter  där bara en del av poolen blir nergrävd och resten blir fristående passar denna konstruktion perfekt. Poolen byggs upp på plats och kan anpassas till olika förhållanden, exempelvis kan en bergklack byggas över med en invändig trappa istället för att placera poolen i ett sämre läge. Betongplattan kan vila på uppmurade åsar eller plintar för att få upp poolen till exempelvis altandäck. Besvärligt läge? Vi har alltid en lösning.