Automatiska System


En automatisk dosering av kemikalier ger ett rent och klart badvatten. Med en Pahlén Autodos eller MiniMaster installerad i swimmingpoolanläggningen mäts kontinuerligt vattenkvaliteten och lämplig dos av kemikalier tillförs. Detta leder till en bättre lönsamhet då klor- och pH-värdet kan hållas på en konstant nivå och onödigt höga värden elimineras, vilket gynnar de badande och vår miljö. 

Slangpump

För att doseringen ska ske precist och korrekt används en slangpump som ger en jämn dosering

pH - MaxiDos

CO2 är en driftsäker och lättanvänd utrustning för stabilisering av pH-värdet i poolen. 

pH - MiniDos

Pahlén pH-MiniDos är en enkel, smidig och säker lösning för att hålla pH-värdet på en stabil nivå med hjälp av CO2 (koldioxid).

MiniMaster

Tvåkanalssytem med elektrodkit för pH- och friklormätning eller pH och redox-mätning (ORP). MiniMaster finns också som en enkanals-version, som övervakar vattnets pH-värde eller klorvärde